Now loading.
Please wait.

+357 22 678 670

contact@oxygono.org

oxygono 388x124
Το Oxygono είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2014 και απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Είναι ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό, διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και οι δράσεις του καθορίζονται από μία δεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Ο οργανισμός δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων στην παρουσία ενεργών πολιτών μεταξύ εμπειρογνωμώνων (experts) και αξιωματούχων (decision-makers) και φέρνοντας κοντά όλους τους παίκτες-κλειδιά (αξιωματούχους, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών, ακτιβιστές) και ακολούθως με το σωστό follow up με τη χρήση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις συζητήσεις, είναι εφικτή η άσκηση θετικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την επίτευξη των αναγκαίων αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις λογικές ανησυχίες που διατυπώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεκινά τόσο από τους πολίτες που θέλουν να δουν κάποιες αλλαγές, όσο και από πολιτικούς που θέλουν να κάνουν αλλαγές και χρειάζονται την στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

To Oxygono δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα ανήκει σε όλους και η ιδέα και το όραμα που υπηρετεί, είναι υπεράνω των εκάστοτε ατόμων που το απαρτίζουν. Οι κύριες μορφές εκδηλώσεων του Oxygono είναι events τύπου debate και informal conversation με επιλογή των συμμετεχόντων στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και με τη διεξαγωγή των συζητήσεων με συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό των ομιλητών, την ποιότητα του διαλόγου και τα χρονικά όρια της συζήτησης. Το Oxygono φιλοδοξεί να δημιουργήσει μόνιμους θεσμούς στην κυπριακή δημόσια συζήτηση όπως το «State of the Republic» στο οποίο φιλοξενείται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αντίστοιχο του State of the Union σε ΗΠΑ και ΕΕ), τη σειρά συζητήσεων «Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη νοοτροπία ενός λαού;» όπου φιλοξενούνται άτομα που έχουν δείξει ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι προς το καλύτερο, τη σειρά 2040 όπου γίνονται τοπικές συζητήσεις με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου πλάνου για την κάθε πόλη και το Cyprus Forum στο οποίο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της χρονιάς οι οποίες συνήθως διαρκούν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο.

Το Oxygono συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ, χωρίς να θυσιάζει σε καμία περίπτωση την ανεξαρτησία του. Επίσης, άλλοι οργανισμοί διεξάγουν εκδηλώσεις στα πρότυπα των εκδηλώσεων του Oxygono. Το Oxygono φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής, εντιμότητας και σωστού επαγγελματισμού και να φέρει στην Κύπρο αυτό που καλείται συλλογική πρόοδος (inclusive growth).

Περισσότερα για το Oxygono.

 

Cyc 334x124

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν. Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων, μαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγροτικών οργανώσεων, τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και αρκετές άλλες οργανώσεις νεολαίας οι οποίες προωθούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία. Ο σκοπός του ΣυΝΚ, είναι να προάγει το διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων μελών του και παράλληλα να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Παράλληλα, μέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραμμάτων, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Το ΣυΝΚ από την ίδρυση του, είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας με τα άλλα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημαντικός εταίρος του κράτους στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την Νεολαία. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο μεταξύ νέων και ιθυνόντων στην οποία προεδρεύει, στην Εθνική Επιτροπή Φυγοστρατίας, στην Εθνική Επιτροπή Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών κοκ. Επιπρόσθετα, επισύρεται η προσοχή σας στο γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας που έλαβε χώρα μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 στην Λευκωσία στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, ενδυνάμωση και εκπροσώπηση της Νεολαίας της Κύπρου:

- H προώθηση του διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στις ΜΚΟ Νεολαίας
- H προσφορά ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για τις οργανώσεις μέλη του, για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τους νέους.
- H ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνείδησης στην νεολαία της Κύπρου
- H ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα
- H προώθηση της αναγνώρισης των ΜΚΟ Νεολαίας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης από το ευρύτερο κοινό
- H προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η προώθηση πολιτικών για τη νεολαία στη βάση των ψηφισμάτων, αποφάσεων και εισηγήσεων του Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Περισσότερα για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου